قابل توجه کارآموزان ورودی 92 و ماقبل آن

 

جلسه سخنرانی پروفسور بهشتی مشاور ارشد پارلمان اروپا  در تاریخ پنجشنبه

1394/5/29 بـــا مـــــوضوع    "حقوق مــــهاجرین و اتبـــــاع خارجی "

ساعت 10:00 (صبح) در ســــــالن اجتماعات کانون وکــــلای دادگستری

استان کرمان برگزار می گردد.

حضور کلیه کارآموزان ورودی 92 و ماقبل در این جلسه الزامی است.

 

                                     کمیسیون کاراموزی کانون وکلای دادگستری کرمان