رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: یکی از نهادهای مدنی که می‌تواند نقش موثری در توسعه قضایی داشته باشد نهاد وکالت است.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان در مراسم گرامیداشت شصت‌وششمین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ضمن تبریک روز وکیل مدافع بیان کرد: یکی از مفاهیمی که اخیراً در کشور ما و در جامعه حقوقی وارد شده بحث توسعه قضائی است که به معنای در نظر گرفتن وضع موجود و میزان کارآمدی دستگاه قضائی کشور و در مقابل، دیدن وضع مطلوب یعنی نظام قضائی کارآمد است.

یدالله موحد با تأکید بر استقلال قاضی در دادگاه به عنوان یکی از شاخص‌های نظام‌ قضائی کارآمد اظهار داشت: قوه قضائیه‌ای می‌تواند موفق یاشد که قوانین مناسب نیز در اختیار داشته باشد و اگر قاضی ابزار کار مناسب در اختیار نداشته باشد نمی‌تواند به رسالت مهم خود جامه عمل بپوشاند.

وی از منابع انسانی کارآمد، قضات و کارکنانی که از دانش حقوقی و مهارت قضائی مناسب برخوردار باشند به عنوان یکی دیگر از ابزارهای توسعه قضائی یاد کرد و گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند به سمت وضع مطلوب حرکت کند و نهادهای مدنی نیز باید در این میان همراهی کنند و یکی از نهادهای مدنی که نقش موثری در توسعه قضایی داشته باشد نهاد وکالت است و به قطع یقین، نهاد وکالت می‌تواند در توسعه کیفی، ایجاد ساختار، افزایش دانش حقوقی کشور و آسیب‌زدایی نقش مهمی داشته باشد.

عالی‌ترین مقام قضائی در استان با اشاره به نقش وکلا در اعمال حقوق دفاعی طرفین و اقامه دعوی اذعان کرد: خمودگی و رکود در فعالیت‌های حقوقی وکلا تأثیری معکوس در استحکام آرای قضائی خواهد داشت و هر دو گروه وکلا و قضات باید دانش حقوقی خود را به روز کنند.

وی تأکید کرد: کانون‌های وکلا باید تلاش کنند تا با ساز و کار وکیل معاضدتی و مواردی از این قبیل، دانش حقوقی را در دسترس عموم مردم قرار دهند.

موحد عدالت را امر گرانمایه‌ای برای رشد و توسعه جامعه دانست و بیان کرد: نباید بر روی عدالت قیمت گذاشت بلکه لازم است از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد تا حقوق دفاعی اصحاب دعوی برای مردم روشن شود و همه مردم از اقشار مختلف بتوانند برای تنظیم روابط خود در مقام دعوی و دفاع به درستی و برای احقاق حق تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر تعامل قانونمند و مثبت میان دستگاه قضائی و جامعه وکالت اظهار داشت: هر تعاملی مطلوب نیست بلکه تعاملی مد نظر است که مبتنی بر قانون و با رویکرد عدالت محورانه باشد و شخصیت، عزت و کرامت جامعه وکالت مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در صورت آسیب دیدن دستگاه قضائی، جامعه وکالت روی خوش نخواهد دید و اگر جامعه وکالت آسیب ببیند حقوق دفاعی اصحاب دعوی دچار خدشه خواهد شد و نتیجه و تاثیر منفی آن را ما در اجرای عدالت خواهیم دید.

این حقوقدان بر هم‌اندیشی و هم افزایی مدیران قضائی و جامعه وکالت تأکید کرد و گفت: امید است که تعامل مطلوب میان این دو نهاد برقرار شود و جمله معروف وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت هستند عینیت یابد و بتوانیم فرشته عدالت را به پرواز درآوریم.