جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت برگزار گردید

در راستای اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون برگزار و تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، جلسه کمیسیون تعیین ظرفیت (ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه) جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان در دفتر رئیس کل محترم دادگستری با حضور رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان، رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کرمان و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان تشکیل و موضوع تعیین تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه گزارشی از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در خصوص آمار وکلای دادگستری به تفکیک حوزه‌های قضائی مختلف و میزان وکالت تسخیری و معاضدتی در سال جاری ارائه گردید سپس از سوی اعضاء با توجه به آمار پرونده‌های قضائی و میزان مراجعه به وکلای دادگستری بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه میزان جذب وکیل باید متناسب با نیازهای دستگاه قضائی و شهروندان و بر اساس جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گیرد بیان کرد: در استان کرمان سعی شده است همواره کمیسیون ماده یک بر مبنای اطلاعات و آمار موجود و نظر کارشناسی، اتخاذ تصمیم گردد.

در ادامه، اعضای کمیسیون به اتفاق آراء، تعداد کارآموزان مورد نیاز را بر اساس سهمیه آزاد و ایثارگری 70 نفر اعلام کرد که از این میزان، تعداد 49 نفر به سهمیه آزاد و 21 نفر به سهمیه ایثارگران تعلق خواهد گرفت که کانون وکلا بر اساس شرایط قانونی و لازم، وفق قوانین مربوطه از طریق برگزاری آزمون نسبت به جذب آن‌ها اقدام خواهد نمود.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در پایان تاکید کرد: در آزمون سال جاری نیز پذیرش صرفا از طریق بومی‌گزینی خواهد بود که شرایط آن متعاقبا از طریق سایت کانون اعلام خواهد شد.