کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار می‌کند:

نشست تخصصی با محورهای ذیل:

_ تحلیل و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (سخنران: دکتر محمد مصدق، معاون دادستان کل کشور و مدرس دانشگاه)

_ سیاست جنایی تقنینی ایران در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (سخنران: دکتر مجید شعبانی، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان و مدرس دانشگاه)

زمان: پنجشنبه 14 دی ماه، ساعت 16

مکان: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان