جلسه سخنرانی سرکار خانم دکتر هما داوودی گرمارودی استاد فرهیخته دانشگاه و نایب رئیس اسکودا با عنوان   "اجتماع اسباب؛ علیت و سبب ضامن "  مبحثی درباره موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  .در روز پنجشنبه 95/7/1 ساعت نه صبح سالن اجتماعات  کانون وکلا دادگستری  کرمان ؛ از عموم همکاران  جهت  بهره مندی از این نشست دعوت بعمل می آید . ضمنا حضور کارآموزان محترم در جلسه الزامی است .
کانون وکلای دادگستری کرمان