با توجه به جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با مدیر زندان‌ شهرستان کرمان در روز سه شنبه مورخ 1401/09/15، همکارانی که در زمینه امور مربوط به موکلین در زندان مواجه با مشکلات می‌باشند موارد را به دفتر کانون اعلام نمایند.