جلسه سخنرانی با موضوع " تبیین مفاهیم جواز، قابلیت رجوع و اسقاط حق" برگزار می گردد.

سخنران: دکتر محمدرضا امیرمحمدی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمان : روز چهارشنبه ، مورخ 1401/09/16ساعت 10 الی 12

مکان : سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان

حضور برای کلیه کارآموزان الزامی است .

                                        کمیسیون کاراموزی کانون وکلای دادگستری کرمان