به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی در دیدار با رئیس و بازرس سازمان نظام مهندسی استان کرمان ضمن اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری استان با سازمان نظام مهندسی در ابعاد مختلف، از کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی بعنوان دو نهاد مستقل در راستای حمایت از حقوق عامه یاد کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان افزود: کانون وکلا در پیگیری و اقامه دعوی نسبت به ساختمان‌هایی که بدون ضوابط و شرایط قانونی و بدون رعایت ایمنی و نظامات ساخته شده و نیازمند پیشگیری از وقوع حوادثی شبیه متروپل هستند در کنار سازمان نظام مهندسی خواهد بود.

عباس طوفان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت همکاری بین دو مجموعه گفت: با اجرایی شدن بحث مجری ذیصلاح، پرونده های ورودی شورای انتظامی بیشتر شده و می‌توان از ظرفیت کانون وکلا برای کاهش این ورودی استفاده کرد.

وی همچنین داوری را از ظرفیت های مهم قانونی برای حل مشکلات بین افراد دخیل در کار ساخت و ساز دانست و گفت کانون وکلا می‌تواند دراین زمینه به کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان بیاید.