به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، جلسه کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری در تاریخ   ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در محل کانون برگزار و با رای مخفی اعضا، وکیل سیما برخوری مهنی به عنوان رئیس کمیسیون، وکیل سمیه شجاعی به عنوان نایب رئیس و وکیل نجمه مطهری به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.
 
همچنین مقرر گردید کمیته حمایت و معاضدت و حمایت از وکیل بانوانی که به هر طریق مورد آسیب‌های کلامی، روانی و رفتاری واقع می‌شوند تشکیل گردد.‌
 
کمیته آموزش جهت بازآموزی و توانمندتر سازی بانوان وکیل، کمیته منع خشونت جهت تبادل نظر با اساتید و صاحب نظران حوزه حقوق زنان در باب طرح‌ها و لوایح پیشنهادی مربوطه و نیز ارتباط با دبیرخانه منع خشونت اسکودا، کمیته ارتباطات جهت ایجاد ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظیر بهزیستی، استانداری، فرمانداری و غیره، کمیته ورزش و فرهنگ جهت تقویت روحی و نشاط افزایی بانوان وکیل و کمیته ویژه حقوق کودک از دیگر مواردی بود که جهت تشکیل آن‌ها تبادل نظر شد.