مجمع هم اندیشی و گفتگوی هیات مدیره و همکاران برگزار می‌گردد

نویسنده:

مجمع هم اندیشی و گفتگوی هیات مدیره و همکاران برگزار می‌گردد: از همكاران محترم دعوت می شود با حضور در این مجمع، ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، هرگونه پرسش و انتقاد خود را مطرح نمایند .  

تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی شهر کرمان در ۱۳ دی

نویسنده:

به گزارش خبرگزاری ایسنا/کرمان با تصمیم استانداری کرمان، تمام ادارات و مراکز آموزشی شهر کرمان روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه جاری تعطیل هستند. با تصمیم استانداری کرمان و در...