لیست اسامی وکلا و کارآموزان محترم معرفی شده به دادگستری کل استان کرمان جهت ارائه معاضدت قضایی - بهمن ماه 1401

نویسنده:

نرم افزار تلفن همراه با عنوان «پایانه فروشگاهی» جهت آشنایی با نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ظرفیت های قانونی

نویسنده:

"آشنایی با نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ظرفیت های قانونی آن" به انضمام قوانین و بخشنامه های مربوطه این اپلیکیشن با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مودیان در خصوص حقوق قانونی و تکالیف مربوطه تهیه و منتشر شده است.