بازدید رئیس کانون وکلای کرمان از دفتر ملاقات وکلای دادگستری با موکلین در اداره زندان کرمان

نویسنده:

مجید شعبانی طی جلسه ای با رئیس اداره زندان کرمان خواستار رسیدگی بیشتر در خصوص مجهز شدن دفتر ملاقات وکلا دادگستری با موکلین شد.وی ضمن تشکر از ریاست اداره زندان برای اختصاص فضای جداگانه به وکلا، تعامل اداره زندان و کانون وکلا را مثبت ارزیابی نمود. طی این بازدید با توجه به شرایط این دفتر، رئیس کانون وکلا پیشنهاد داد تا محل دفتر از نظر فضا به صورت کابینهای مجزا طراحی و وکلا در صورت تعدد کمی هنگام مراجعه بتوانند به صورت رو در رو تنها با موکل خود ملاقات داشته باشند. شعبانی همچنین از...

آئين نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

     به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان نقل و انتقال راجع به محل اشتغال( وكلاي دادگستري و کارآموزان) و ایجاد ضوابط یکسان برای متقاضیان با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخير ماده 2 و ماده 6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون...