فراخوان جذب داور مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

آگهی تشکیل هیأت عمومی جهت برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان

نویسنده:

از کلیه وکلای محترم پایه یک دادگستری واجد شرایط، دعوت می‌گردد جهت شرکت در انتخابات هفتمین  دوره هیات مدیره که روز پنجشنبه مورخ 1401/11/20 از ساعت 9 الی 16 در محل ساختمان اداری کانون وکلای دادگستری استان کرمان، واقع در ضلع شمالی پارک مطهری، برج تجارت نوین، طبقه همکف، سالن اجتماع...