برنامه زمان بندی ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی وکالت 1401 (برگزار شده در سال 1402)

نویسنده:

آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

نویسنده:

شهیدان از می توحید مستند            شهیدان سرخوش از جام الستند نمردند و نمی میرند هرگز            شهیدان زنده ی جاوید هستن «هفته دفاع مقدس گرامی باد» ...