قابل توجه همکاران محترم وکیل و کارآموز

نویسنده:

نظر به اینکه حسب اعلام معاونت محترم انفورماتیک دادگستری کل استان کرمان، تدابیر و زیر ساخت های لازم جهت انجام اکثریت قریب به اتفاق امور دادرسی از جمله ارسال دادخواست، لایحه، ملاحظه نظر کارشناس و غیره به صورت غیرحضوری و از طریق دفاتر خدمات قضایی فراهم و مراتب جهت اعمال مدیریت قضائی به روسای محترم محاکم و قضات دادسرا نیز ابلاغ شده است، بدینوسیله از همکاران محترم درخواست می‌شود حتی المقدور و جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به...

فراخوان اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران جهت ارسال نمونه آرای قضایی

نویسنده: