کارگاه تخصصی تحت عنوان "مبانی و مفاهیم حقوق تجارت (اسناد تجاری)" برگزار می گردد

نویسنده:

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند؛ مؤسسه داوری دادورزان مرز حقوق کارگاه تخصصی تحت عنوان "مبانی و مفاهیم حقوق تجارت (اسناد تجاری)" با سرفصل‌های «نوآوری‌های قانون چک، سفته، برات و داوری تجاری» را با اعطای گواهینامه پایان دوره از سوی جهاد دانشگاهی برگزار می‌نماید. زمان برگزاری: 1398/06/07 از ساعت 8 الی13 مکان: جهاد دانشگاهی مرکزی واقع در حد فاص...

آگهی فراخوان ثبت نام بیمه

نویسنده:

  در راستای تقاضاهای مکرر همکاران وکیل و کارآموز برای فراهم نمودن موجبات استفاده از دفترچه خدمات درمانی، کانون با سازمان بیمه مذاکره و النهایه توافق شده است در قبال پرداخت یک حق بیمه به مأخذ سالانه 2940000 ریال، وکیل و اعضای درجه یک تحت تکفل (شامل همسر و فرزندان) بتوانند از مزایای دفترچه خدمات درمانی بیمه ایرانیان سازمان استفاده نمایند. نظر به اینکه بر اساس مصوبه&zwn...