لیست اسامی وکلا و کارآموزان محترم معرفی شده به دادسرای 22 بهمن جهت ارائه معاضدت قضایی - تیر ماه 1398

نویسنده:

اطلاعیه

نویسنده:

نظر به اینکه آزمون اختبار شفاهی کارآموزان وکالت از روز چهارشنبه مورخ 1398/03/29 آغاز می‌گردد لذا به اطلاع همکاران محترم می‌رساند که در تاریخ فوق جهت انجام امور اداری به کانون مراجعه ننمایند. مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری کرمان