لیست اسامی وکلا و کارآموزان محترم معرفی شده به دادگستری کل استان کرمان جهت ارائه معاضدت قضایی - فروردین ماه 1402

نویسنده:

لیست اسامی وکلا و کارآموزان محترم معرفی شده به دادگستری کل استان کرمان جهت ارائه معاضدت قضایی - فروردین ماه 1402    

برگزاری نشست چالش ها و آسیب های نهاد وکالت

نویسنده:

نشست چالش ها و آسیب های نهاد وکالت با حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری می باشد.